Advocats Contenciós Administratiu a Manresa

Advocats Contenciós Administratiu a Manresa

Despatx d’advocats a Manresa per a litigis del Contenciós Administratiu

Som un despatx d’advocats Contenciós Administratiu a Manresa, que actua davant l’Administració Pública, en representació de particulars i empreses.

Des de recursos administratius, fins a procediments sancionadors, tramitem i gestionem els procediments jurídics per la via del Dret Contenciós Administratiu.

Oferim assessorament i gestió davant del Contenciós Administratiu, davant de qüestions relatives a:

 Reclamacions patrimonials contra l’Administració.
Permisos i llicències urbanístiques.
Procediments administratius sancionadors.
Recursos (tant en via administrativa com judicial).
Contractes públics.
Expropiacions.
Permisos de Treball.
Arrelament laboral i social.
Nacionalitat.