Assessors comptables a Manresa

Assessors comptables a Manresa

Despatx d’advocats a Manresa, amb experts assessors comptables

En Dret Fiscal i Tributari, comptem amb un equip d’assessors comptables a Manresa per ocupar-nos de tots els procediments o conflictes davant l’Administració Tributària.

Revisem la teva situació financera, per adequar-la a l’ordenament jurídic, mirant sempre pel teu benefici, ajustada als canvis normatius en la classificació dels tributs o impostos.

Despatx d’advocats a Manresa, amb assessors fiscals, per a serveis jurídics relatius a:

Actuacions davant l’Agència Tributària.
Liquidació d’impostos.
Recursos davant l’Administració Tributària.