Canvis en la custòdia compartida i l’ús de l’habitatge familiar

El Tribunal Suprem estableix la finalitat del caràcter familiar de l’habitatge quan una nova parella entra a viure en ella

La doctrina del Tribunal Suprem ha establert que l’habitatge perd la seva condició de “familiar” en casos de custòdia compartida, quan una nova parella del progenitor que ostenti la custòdia i resideixi en la propietat entra a viure a ella. En aquest cas, segons dicta l’Alt Tribunal, “l’entrada d’una tercera persona fa perdre a l’habitatge la seva antiga naturalesa d’habitatge familiar, per servir en el seu ús a una família diferent"

El Ple de la Sala Primera del Tribunal Suprem estableix així que la convivència estable amb una nova parella extingeix el dret a l’ús de l’habitatge familiar, ja que aquesta circumstància altera substancialment les mesures d’inici que es van atorgar per al gaudi de l’habitatge.

D’igual manera, l’Alt Tribunal estableix que la resolució no afecta el dret dels fills al gaudi d’un habitatge ni tampoc priva al progenitor a refer la seva vida sentimental.

Necessites assessorament jurídic al respecte? Consulta’ns